Llegats

  • Francesc Blasi Vallespinosa: creació i dotacions a la Fundació Ciutat de Valls (abans, Fundació Francesc Blasi)
  • Francesc Rodon Queralt i Enriqueta Giró Ortega: creació i dotacions a la Fundació Rodon-Giró (integrada a la Fundació Ciutat de Valls)
  • Emília Coranty Llurià: -vídua de Francesc Guasch Homs-, creadora del llegat Premi Guasch-Coranty; Ajuntament de Valls, Diputació de Tarragona i Diputació de Barcelona (integrat a la Fundació Ciutat de Valls)
  • Manuel Requena Gil-Mercè Giró Mateu, Francesc Xavier Guinovart Llagostera, creadors del llegat Premi Cristina Requena i Giró. Posteriors aportacions de Caixa d'Estalvis de Terrassa, Jordi Requena Giró, David Requena Giró i Antònia Vallvé Sala.
  • Lear Corporation Holding Spain S.L.U., abans denominada Lear Automotive (EEDS) Spain i, inicialment Mecanismos Auxiliares Industriales, creadora del llegat Premi Lear.
  • Ramon Barbat Gili i Gustau Barbat Gili, creadors del llegat Premi Ramon Barbat i Miracle.
  • Quotes anuals amb caràcter de donatius regulars, per part de donants (persones individuals, famílies, empreses i institucions)


 

Règim tributari aplicable a les donacions a la FCV

L'objecte de la Fundació Ciutat de Valls és la promoció i impuls d'iniciatives encaminades al coneixement i desenvolupament de la cultura, l'art, la història local, la tecnologia, la conservació del patrimoni artístic, monumental i natural amb relació a la Comarca de l'Alt Camp en general i la ciutat de Valls en particular.

Degut a les característiques de la Fundació, tots els llegats o aportacions de particulars i empreses que es canalitzin a través de la nostra entitat per a donar compliment a les seves finalitats i objectius, es poden beneficiar de la bonificació fiscal que determina la legislació vigent.