Patronat

El Patronat està composat per un màxim d'onze patrons presidits per l'alcaldessa de Valls, Sra. M. Dolors Farré Cuadras i actua com a vicepresident el Sr. Jordi París Fortuny, com a secretari el Sr. Xavier Cabré Boronat i com a vicesecretari el Sr. Salvador Casañas Pareta. Els Srs. Enric Nogués Farré, César Puig Casañas, Anton Gavaldà Rius, Andreu Guasch Forné i la Sra. Núria Ventura Mercè com a vocals.

Sessió del patronat cel·lebrada durant el mes de juliol de 2009

 

Consell Consultiu

Està constituit per diferents persones vinculades amb Valls i l'Alt Camp, fa l'assessorament sobre les accions que el Patronat emprèn. Es reuneix com a mínim una vegada l'any, el presideix l'Alcaldessa de Valls i n'és el secretari, qui ho exerceix al Patronat, Sr. Xavier Cabré Boronat.

En són membres: Sr. Alfred Pèrez de Tudela Molina, Sr. Jordi Castells i Guasch, Sr. Francesc Moreno Espinosa, Sra. Dolors Batalla Nogués, Sr. Albert Batet Canadell, tots cinc en qualitat d'exalcaldes de Valls, Mn. Joan Àguila Chavero, com a membre d'honor de la Fundació Ciutat de Valls. Els següents membres han estat designats pel patronat de la Fundació: Sr. Gustau Barbat Gili, Sra. Laia Bonet Rull, Sr. Robert Figueras Roca, Sra. Maria Lluïsa Florensa Palau, Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, Sr. Xavier Guinovart Llagostera, Sr. Mateu Montserrat Miquel, Sr. Joan Pujol Segarra, Sr. Jordi Requena Giró, Sra. Núria Segú Ferré, Sr. Josep Torné Badia i Sr. Manuel Torreblanca Ramírez.

Sessió del Consell Consultiu cel·lebrada durant el mes de novembre de 2019

 

Secretaria Tècnica

Sra. Mònica Moragas Cervelló.