Salutació

 

 

La Fundació Ciutat de Valls és una institució iniciada fa més de seixanta anys amb la finalitat de donar servei a la ciutat de Valls i la comarca de l'Alt Camp. L'esperit fundacional de servei a la societat s'ha anat incrementant durant aquests anys fins a culminar en la reformulació dels objectius que la Fundació ha de dur a terme davant els nous reptes de la societat.

Són objectius que el Patronat de la Fundació Ciutat de Valls vol implementar per tal d'afavorir la cohesió social i cultural de la nostra comarca. Per això, el Patronat de la Fundació centra els seus esforços en aconseguir els recursos econòmics suficients per a desenvolupar els seus projectes. En aquest sentit, fa una crida a la societat de Valls i l'Alt Camp, a fi que aquesta tasca d'obtenció de recursos i fons es vegi incrementada per la col·laboració de persones i entitats que vegin en la Fundació Ciutat de Valls una institució apta per a dur a terme aquest compromís de cohesió social i cultural.